Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Onze visie

De zorg om een leefbaar milieu is onlosmakelijk verbonden met een doelmatige en verantwoorde afvalverwerking. Een afvalverwerking die primair gericht is op het hergebruiken van de materialen. Overbekende voorbeelden zijn natuurlijk het hergebruik van papier, glas en metalen. Soms zal het afval eerst gesorteerd, bewerkt en / of verwerkt moeten worden. KLOK beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.

De strategie van ons is duidelijk. Wij zamelen afval- en reststoffen in en willen er daarna door be- en verwerking wat nuttigs mee doen. Dit beleid heeft als resultaat dat ruim 96% van de door ons ingezamelde afvalstoffen nuttig wordt toegepast. Een aanpak die nadrukkelijk aansluit op het in Nederland gevoerde beleid waarin de Ladder van Lansink centraal staat. En omdat wij het Nederlandse milieubeleid als maatgevend beschouwen, voldoet KLOK aan de meest uitgebreide eisen op milieugebied.

Bereken uw besparing op de CO2-uitstoot van uw afval.