Wetgeving

In Nederland is de wetgeving met betrekking tot milieu en afvalstoffen behoorlijk uitgebreid. Verschillende internationale, nationale, provinciale en/of gemeentelijke overheden zijn bevoegd om normen vast te stellen. Naargelang het orgaan dat de norm uitvaardigt, krijgen deze normen een andere benaming. Het geheel van regelgeving heeft daardoor een wat onoverzichtelijk karakter gekregen.

KLOK Containers BV adviseert u daarom graag over de voor u relevante regelgeving. U kunt vanzelfsprekend ook diverse andere bronnen op het internet raadplegen. Bijvoorbeeld www.overheid.nl.