Vergunningen

Vanzelfsprekend beschikt KLOK Containers BV over de voor haar dienstverlening noodzakelijke vergunningen. De meest belangrijke vergunningen staan in onderstaande overzicht weergegeven.

Vergunning/melding Nummer/kenmerk Datum afgifte
Wm-revisievergunning 20939195/340645 11-8-2009
goedkeuring voorschrift 2,1,4 {aanpassing AO/IC beleid} 20981504/340645 18-11-2009
goedkeuring voorschrift 9.1.2. {geurrapport} 20984387/340645 10-12-2009
melding 8.19 Wm {aanpassing tgv geurrapport} 2098863/340645 21-12-2009
goedkeuring voorschrift 6.4.1. {Cur-rapport, rioolbeheersplan} 21009057/340645 24-2-2010
goedkeuring voorschrift 13.2.1 {drinkwaterbesparingsplan} 21057839/340645 18-6-2010
Wvo-vergunning 404059 8-10-2004
Aanwijzing haven ontvangstvoorziening Marpol Annex 5 HOI-2010-0003 11-3-2010
VIHB registratie ZH5000292VIHB 19-6-2009
OVAM 34899 26-1-2011
NIWO 4238 14-2-2011