Milieu en kwaliteit

KLOK Containers BV legt zich reeds jaren toe op de inzameling en be-/verwerking van afvalstoffen. Het beleid van KLOK Containers is gericht op een klantgerichte dienstverlening, continue aandacht voor milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit, openheid en continue verbetering.

De aandacht voor milieu, kwaliteit en veiligheid komt ook tot uitdrukking in de verschillende vergunningen en certificaten.