Zorgsector

Onze totaaloplossing voor de zorg omvat een branchegericht inzamelconcept dat voorziet in dé oplossing voor uw afvalstoffen binnen verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen.

Wij zamelen alle voorkomende afval- en reststoffen op maat bij u in:

  • Restafval
  • Oud papier en karton
  • Vertrouwelijk papier
  • Glas
  • Etensresten (swill)
  • Incontinentieafval
  • Klein gevaarlijk afval (medicijnen,oplosmiddelen, TL-buizen, etc.)
  • Specifiek ziekenhuisafval
  • Extra service: Vetputten (ledigen en reinigen) van uw keuken(s).

Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, leveren wij u de benodigde containers afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Ook leveren wij bij u ondergrondse afvalinzamelsystemen en perscontainers op maat. Daarnaast beschikken we over een erkenning categorie 1 dierlijke bijproducten zodat we ook die specifiek ziekenhuisafval mogen innemen waar mogelijk dierlijke bijproducten in voorkomt.