Recreatie

Onze totaaloplossing voor de recreatie omvat een branchegericht inzamelconcept dat voorziet in dé oplossing voor uw afvalstoffen binnen de recreatie zoals bijvoorbeeld bungalowparken en campings.

Wij zamelen alle voorkomende afval- en reststoffen op maat bij u in:

  • Restafval
  • Grof (huishoudelijk) afval
  • Oud papier en karton
  • Glas
  • Etensresten (swill)
  • Groenafval
  • Groente-, fruit- en tuinfval (G.F.T.)
  • Klein gevaarlijk afval (batterijen, TL-buizen, etc.)
  • Extra service: Vetputten (ledigen en reinigen)

Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, leveren wij u de benodigde containers afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Ook leveren wij bij u ondergrondse afvalinzamelsystemen en perscontainers op maat.