Maritiem

Haven Ontvangst Installatie
Omdat we de vervuiling van de wereldzeeën en binnenwateren tegen willen gaan zijn op nationaal en internationaal niveau een aantal verdragen afgesloten. In de nieuwe Haven Afval Plannen hebben de zeehavens de procedures voor het inzamelen van de maritieme afvalstoffen nauwkeurig omschreven. De haven-ontvangstinstallaties spelen daarin een centrale rol. Onze maritieme dienstverlening en onze Haven Ontvangst Installaties (HOI) sluiten hier goed op aan. Wij zorgen daarmee voor een efficiënte scheepsafval zoals ladingresten, schadepartijen en het reguliere scheepsafval. Voor de offshore leveren wij speciale gecertificeerde afvalcontainers en inzamelmiddelen.

Total Care
Samen met onze zusterbedrijven Reym, ATM en Icova en Van Vliet Groep kunnen wij u onze maritieme dienstverlening als een Total Care concept aanbieden. Total Care is een totaalpakket op maat, van reiniging tot inzameling en verwerking van uw afvalstoffen. Verschillende diensten en toch maar één contactpersoon.