Industrie

Onze totaaloplossing voor de industrie omvat een branchegericht inzamelconcept dat voorziet in dé oplossing voor uw afvalstoffen binnen metaalbewerkende industrie, petrochemische industrie, papierproducenten, productiebedrijven etc.

Wij zamelen alle voorkomende afval- en reststoffen op maat bij u in:

 • Restafval
 • Oud papier en karton
 • Glas
 • Folie
 • Kunststoffen
 • Etensresten (swill) van uw keuken
 • Productie-afhankelijke afvalstoffen
 • Klein gevaarlijk afval (oliefilters, spuitbussen, etc.)
 • Afgewerkte olie in bulk

Extra service:

 • Vetputten (ledigen en reinigen)
 • Olie-water-slibafscheiders ledigen en reinigen
 • Machinaal vegen

Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, leveren wij u de benodigde containers afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Ook leveren wij bij u ondergrondse afvalinzamelsystemen en perscontainers op maat.