Restafval (bedrijfsafval)

Bedrijfsafval- en reststoffen is een mengsel van verschillende soorten afval zoals: papier, karton, plastic, verpakkingsmaterialen, blik, groenafval, luiers, porselein of aardewerk, glas, etc etc. Sommige afvalstoffen horen hier niet in thuis. Batterijen en andere gevaarlijke afvalstoffen bijvoorbeeld.

Verwerking
Indien mogelijk adviseren wij u de afvalstoffen bij de bron te scheiden, vaak is dit zelfs een wettelijke verplichting. Wij dragen dan zorg voor een optimale recycling. Gemengde afvalstoffen die echter niet te recyclen vallen, worden verwerkt in de Icopower fabriek tot een hoogwaardige energiedrager: de Icopower pellet. Indien het afval voor dit procédé niet geschikt is wordt deze verbrand waarbij de energie die vrijkomt bij het verbranden van restafval wordt omgezet in elektriciteit en warmte.