Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Dakafval

Omschrijving:
Dakafval bestaat onder andere uit dakgrind, dakleer (bitumen/mastiek) en samengesteld (composiet) dakafval. Dakleer kan teerhoudend zijn en sinds de invoering van de eural wordt dit gezien als gevaarlijk afval. Het kan echter ook rubberooid zijn; dit is een nieuwer materiaal waar geen teer in zit. Composiet dakafval (dakafval n.e.g.) kan bestaan uit tempex met dakleer, daktegels vervuild met mastiek of een mengsel van verschillende materialen die van een dak komen.

Onder composiet dakafval wordt verstaan dakleer met daaraan verkleefd en/of aanhangend andere materialen die niet op een eenvoudige manier van elkaar te scheiden zijn.
Materialen zoals hout, polyester, steen en dergelijk bouw- en sloopafval die duidelijk verontreinigd zijn met teer, vallen eveneens onder de definitie van composiet dakafval.

Wat is het bewerkingsproces?
Dakgrind kan apart aangeboden worden ter recycling. De mate van vervuiling is bepalend voor het verdere proces en de tariefsstelling. Het dakgrind gaat naar een bedrijf dat het grind kan recyclen. Daar wordt het gewassen, gezeefd en weer gewassen waarna het weer als dakgrind gebruikt kan worden.

Teerhoudend en composiet dakafval wordt gesorteerd bij KLOK. Alle herbruikbare materialen zoals hout, steen en non ferro materialen worden apart afgevoerd. 2 grote fracties die na de sortering overblijven zijn: dakleer en een zeeffractie. Dakleer wordt voor verdere eindverwerking afgevoerd en de zeeffractie wordt tegen relatief lage kosten thermisch gereinigd.

Wat mag er niet in?

  • Gevaarlijk/chemisch afval (m.u.v. teerhoudend dakleer)
  • Asbest houdende/asbest gelijkende stoffen
  • Ander afval
  • Meer dan 10% ander “schoon” materiaal, niet zijnde composiet dakafval.

Bijzonderheden:
Indien een klant dakgrind wil laten afvoeren kan dit het beste apart gedaan worden. Voor schoon dakgrind kunnen we een lager verwerkingstarief hanteren en kunnen we het ter recycling wegbrengen. Is het echter gemengd met ander dakafval dan zal het afgekeurd worden naar dakafval n.e.g. want dan moet het dakafval er eerst uitgehaald worden en dit brengt extra handling met zich mee. Het verwerkingstarief voor koolteerhoudend of bitumineus dakafval met toeslag voor vervuiling is dan van toepassing.

Dakafval dient altijd apart aangeboden te worden omdat dit afval niet gemengd met bouw en sloopafval over de sorteerinstallatie kan. Het gevaar bestaat dat er teerdeeltjes van het dakafval in het zeefzand terechtkomen waardoor het zeefzand vervuild wordt en voor een hoger tarief weg moet. Een bouw- en sloopafval container gemengd met dakafval zal, afhankelijk van de samenstelling, afgekeurd worden naar dakafval n.e.g. of eventueel naar niet-recyclebaar bouw- en sloopafval. In beide gevallen geldt een hoger verwerkingstarief voor de klant.