Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van afval dat vrijkomt bij kleine en grote verbouwingen, nieuwbouw, renovatie en sloop. Voorbeelden zijn puin, hout, papier en karton, kunststoffen, metalen, asbest en overig (recyclebaar) materiaal. Het verantwoord en economisch omgaan met deze afvalstoffen is van essentieel belang.

Transport en overslag
Wij beschikken over een groot wagenpark. Niet alleen over de weg, ook over het spoor en het water vervoeren wij afval. Qua infrastructuur en inrichting behoren onze depots tot de meest complete van Europa.

Behandeling en verwerking
Voor het verwerken van afval- en reststoffen gelden steeds strengere regels en daarmee wordt het ook duurder. Wij hebben eigen verwerkingsmogelijkheden voor onder meer schoon puin, hout, papier en kunststof en gevaarlijke afvalstoffen. Bij ons geen standaardprocedures, maar wel de juiste oplossing voor uw afval.